مانتو دوز

لباس شب و عروس

نازک دوزی

گلدوزی ماشینی

گلدوزی دستی

کاپشن دوز

ضخیم دوز

شلوار دوز

سری دوز سرویس خواب

دوخت لباس دخترانه و بچه گانه

تکه دوزی با دست

تکه دوزی با چرخ

پولک و منجوق دوز

الگو ساز لباس به روش حجمی

الگو و برشکار لباس زنانه