ابرشم دوز

الگو ساز به روش حجمی

الگو ساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی)

بچه گانه و دخترانه دوز

پیراهن دوز مردانه و شونیزه زنانه و بچه گانه

پولک و منجوق دوز

تکه دوزی با دست

تکه دوزی با چرخ

خیاط لباس شب و عروس

راسته دوز

رودوز سنتی درجه ۱

رودوز سنتی درجه ۲

 سرمه دوز  درجه ۱

سرمه دوز درجه ۲

سری دوز سرویس خواب

شلوار دوز

ضخیم دوز زنانه

طراحی لباس زنانه و دخترانه

کاپشن دوز

گلدوز دستی

گلدوز ماشینی

نازک دوز زنانه

مانتو دوز

الگو ساز با رایانه